close

Fortsatt høyt trusselnivå i finanssektoren

Hvert år deler sikkerhetsorganisasjoner og finansielle institusjoner i Norden sine årlige trusselvurderinger. Rapportene gir innsikt i eksisterende trusler og forventet utvikling, og er avgjørende for bedrifter for å ta informerte beslutninger.

Våren er tiden for åpne trusselvurderinger. Hvert år deler Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten sine vurderinger om de aktuelle truslene vi står overfor. I tillegg publiserer Nordic Financial CERT (NFCERT), Politiet og DnB også sine trusselvurderinger.

Formålet med disse vurderingene er å informere om eksisterende trusler og forventet utvikling, og også å gi beslutningsstøtte. Det er viktig å vurdere sårbarheter og trusselvurderinger i kontekst av din virksomhet. 

Primært er det økonomisk vinning som er målet til aktøren(e). Dette målet kan nås med løsepengevirus, selge stjålet informasjon, selge tilganger med mer. Trusselnivået mot finanssektoren forventes å forbli høyt. 

Handle raskt og ha gode rutiner

Viktige observasjoner inkluderer utnyttelse av sårbarheter, spesielt null-dagssårbarheter, i tillegg til løsepengevirus som utgjør betydelige trusler. Svake autentiseringsmetoder og komplekse leverandørkjeder kan også føre til skade ved angrep.

For å møte disse utfordringene er det viktig å handle raskt. De viktigste anbefalingene inkluderer gode rutiner for å oppdage og håndtere hendelser, effektiv behandling for å løse sårbarheter, gjennomføre regelmessig opplæring, og følge opp leverandører spesielt etter hendelser.

Gabler tilbyr tjenester innen kapitalforvaltning og pensjonsadministrasjon, der det er avgjørende å sikre våre kunders verdier og investeringer.

Vi oppfordrer til samarbeid for å øke bevisstheten og styrke sikkerheten. Siden trusselbildet endrer seg kontinuerlig, er det viktig å holde seg oppdatert. Abonner gjerne på tjenester som gir informasjon om sårbarheter og trusler, og etabler en prosess for å håndtere etterretningsinformasjonen.

Kilder:

Publisert: 10. mai 2024