close

ESG, funker det?

Harvard-professor Lauren Cohen kom med en kalddusj under Norges Banks fagkonferanse om klima og bærekraftige investeringer i slutten av november. Han viste at brune selskaper er best på grønn innovasjon.

Cohen publiserte nylig en studie som viser at grønn innovasjon – som sannsynligvis er viktig for å lykkes med bærekraftsmålene – er størst i den sektoren som rammes hardest av ESG-begrensningene. Energiselskaper, olje og gass står for en uforholdsmessig stor andel av de grønne patentene i USA, men disse selskapene skys av bærekraftsfondene og -analytikerne.

– ESG-maskinen er ødelagt.

Harvard-professor Lauren Cohen i nylig publisert studie.

Gablers Trym Riksen deltok på konferansen, og har skrevet i Kapital om problemstillingen en ESG-investor står overfor. Les hele artikkelen her (abo).

ESG er en forkortelse for miljø (environment), sosiale forhold og eierskap (governance). Cohen påpekte at ESG-analytikernes meninger ofte spriker. Et børsnotert selskap med høy skår fra én analytiker kan få en lav skår fra en annen analytiker. Derfor blir analysene fra ESG-ratingbyråene mer støy enn signal. 

Så hvorfor samarbeider ikke ratingbyråene om standardisering? Ifølge Cohen ville felles ESG-standarder gjøre ESG-analytikerne arbeidsløse. Med andre ord er det som om støy er kilden til profitt i de selskapene som lager bærekraftsanalyser.

Cohen viste hvordan en investor med begrensninger får en mindre optimal portefølje enn investoren som har alle frihetsgradene intakt. En ESG-investor vil for eksempel ha en mindre optimal portefølje enn investoren uten begrensninger. 

Figuren viser hvordan det slår ut, hvor de svarte prikkene representerer investorer uten begrensninger, mens de grå prikkene representerer investorer med begrensninger. Vi ser at når man begrenses i optimeringsarbeidet, ender man opp med mindre optimale porteføljer.

Kalddusjen fra Cohen og medforfatterne kan hjelpe oss med å forstå nyskapning og hva ESG-investeringer gjør med samfunnet vårt hvis det virkelig er slik at penger som vil vel, kanaliseres bort fra innovasjon. Harvard-professorens funn reiser også kritiske spørsmål til dem som ekskluderer selskaper i stedet for å gå i dialog med dem.

Dersom Cohen har rett i at ESG-maskinen er ødelagt, haster det med å reparere den eller erstatte den med noe som fungerer bedre.

Hele innlegget kan du lese i Kapital 21/2021 – ESG, funker det?

Les også Trym Riksens innlegg i Dagens Næringsliv 24. november: Finansbransjens klimasatsing – bare placebo? (abo.)

Innlegget var et svar på et innlegg fra Lars Erik Mangset, fagansvarlig for klima i KLP, om barrierene som finansbransjen må forsere for å lykkes med sitt klimaarbeid. Se også Mangsets tilsvar til Riksens spørsmål om finansbransjen i det hele tatt kan bidra til å løse klimautfordringene uten omfattende innblanding fra myndigheter.

Publisert: 8. desember 2021