close

Strakstiltak mot COVID-19 pandemi

Gabler innfører strenge tiltak for å sikre stabile driftsleveranser og begrense spredning av viruset.

Coronaviruset (COVID-19) er av Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklært som en global pandemi. Norge har innført de strengeste innskrenkningene for sine borgere siden 2. verdenskrig.

Gabler har i tillegg til myndighetenes anbefalinger innført en rekke tiltak. Gablers beredskapsgruppe overvåker situasjonen og anbefalinger fra norske myndigheter og Folkehelseinstituttet, og treffe nye tiltak og justeringer fortløpende ved behov.

Utarbeidelse av beredskapsplaner og risikovurdering


 • Ledergruppen har utarbeidet drift og beredskapsplaner som vurderer situasjoner og løsninger for uvanlig høyt sykefravær.
 • Forretningsenheter og stab har identifisert sentrale og kritiske funksjoner, og har en beredskapsplan for opprettholdelse av disse funksjonene.
 • Alle ansatte har bærbar pc og har testet at VPN og nettverk fungerer i privat bolig. Ansatte skal teste tilgang til alle nødvendige filer og systemer for å kunne utføre sitt daglige arbeid. Pc skal medbringes hjem fra kontoret daglig.
 • Ansatte som kan og vil, kan ha hjemmekontor. Medarbeidere som er avhengig av kollektiv transport oppfordres til å bruke hjemmekontor. Skype og Teams brukes som samhandlingsverktøy.
 • Gablers beredskapsgruppe har vurdert og gjennomført tiltak for å skjerme ansatte med generell større risiko for smitte, for eks. eldre, gravide, personer med kronisk sykdom etc.
 • Sykdomsforløpet ved utbrudd av COVID-19 vil for de som blir smittet trolig være av mildere karakter, og oppleves som symptomer lignende forkjølelse. Det medfører at mange trolig vil kunne arbeide i isolat hjemmefra i perioden.
 • Hvis situasjonen vedvarer, vil vi innhente oversikt over planlagt ferieavvikling for sentrale ansatte og vurdere behovet og mulighetene for tilpasninger.

Operative planer for å sikre kontinuitet


 • Gabler har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Kristiansand. Det er gjort en vurdering i forretningsområdene vedrørende kompetanse på hvert geografisk område, og hvordan dette kan løses om sykefravær på enkelte kontorer blir høyt. Sannsynligheten for at alle kontorer rammes like hardt på samme tid er trolig liten, og flere oppgaver kan derfor utføres av ansatte på andre lokasjoner. I tillegg er tiltak om bruk av hjemmekontor innført.

 • Forretningsområdene har definert funksjoner som er særlig viktig for videre drift. Utvalgte medarbeidere er derfor satt på hjemmekontor for å forebygge smitte og sykefravær. Hensikten er at ansatte ikke smittes på kontoret, og at vi da kan unngå at ansatte blir smittet av samme kilde eller til samme tid.

 • Vi har ansatte fra IT drift p.t på hjemmekontor. Det er etablert eksterne IT-partnere som kan bistå operativt, sikre hardware, software og konsulenter ved høyt sykefravær.
 • Pensjonsutbetalingen fra Gabler håndteres av et team i Bergen. Det er back-up tilgjengelig på Oslo-kontoret, slik at vi har god geografisk spredning. Utarbeidelse av grunnlaget for pensjonsutbetalingen gjøres av et team i Oslo med god back-up. I tillegg jobber flere ansatte hjemmefra. Dersom alle i teamet skulle bli syke, vil man benytte forrige måneds utbetalingsfiler som grunnlag.

 • For kunderådgiverne i Investment er det blitt opprettet en sekundæransvarlig på annet geografisk sted enn der kundeansvarlig til daglig sitter.

 • Operations, som driver ordreformidling for handel i verdipapir på vegne av våre kunder er vurdert som en kritiske oppgavene i selskapet. Ressurser er derfor plassert på hjemmekontor inntil videre.

 • I Gabler Insurance & Risk Management er det etablert kundeteam med flere ansatte for hver kunde slik at det til enhver tid er flere som kjenner kundeforholdet, der flere har tilgang til nødvendig dokumentasjon om den enkelte kunde. Flere ansatte jobber fra hjemmekontor.

 • IT jobber aktivt med tiltak for å øke kapasiteten på møterom med videoløsninger. Det er bestilt flere videoløsninger til kontoret i Bergen og Oslo.

Jobbreiser


 • All reiseaktivitet i jobbsammenheng skal opphøre og kanselleres.
 • Ansatte som har oppholdt seg i særlige risikoområder den siste tiden skal arbeide på hjemmekontor i to uker etter hjemkomst etter anbefalinger fra UDs reiseråd og Folkehelseinstituttet.

Private reiser


 • Ved private reiser oppfordrer vi alle ansatte å følge rådene som kommer fra norske myndigheter og å utvise normal aktsomhet for seg selv og andre.
 • Vi ber ansatte om å informere nærmeste leder om private utenlandsreiser; hvor du har oppholdt deg og hvilke flyplasser som er benyttet. Info videresendes til HR.
Foto: Pixabay

Smitte- og forebyggende tiltak


 • Informasjon om ekstra hygienetiltak er hengt opp i alle kontorer.
 • Håndsprit og papirlommetørklær er gjort tilgjengelig.
 • Vaskepersonell spriter overflater og dørhåndtak jevnlig.
 • Alle ansatte desinfiserer telefon og tastatur daglig.
 • Kantinen skal ikke benyttes inntil videre.
 • Ikke håndhilse eller klemme, sikre god fysisk avstand til kollegaer og kunder

Konferanser, kurs og møter


Ansatte skal ikke delta på kurs og konferanser. Kundemøter skal gjennomføres per telefon eller video. Gabler skal verken besøke eller motta besøk, av hensyn til seg selv og andre.

Egenvurdering av helsetilstand


Dersom ansatte ikke føler seg bra og har fått symptomer som man er usikker på, skal rådene fra folkehelseinstituttet følges.

Ansatte oppfordres raskt til å melde fra til nærmeste leder ved mistanke om sykdom.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige eller ring oss på telefon 24 13 07 00.

Oppdatert 18. mars 2020.

Publisert: 6. mars 2020