close

Ansvarlige investeringer vokser

Etterspørselen etter etiske og grønne investeringer øker sterkt. Det er fantastisk bra. Verden kan ikke bli mer bærekraftig uten at bedriftene bidrar. Det er ikke nok bare med personlig engasjement fra enkeltindivider.

Ernst Hagen, Investment Manager, Private Wealth Management i Gabler

FN lanserte prinsipper for ansvarlig investeringsadferd, UN PRI, allerede i 2006. UN PRI inneholder seks prinsipper for hvordan kapitalforvaltning skal drives ansvarlig. Det var først ti år etter, da FNs bærekraftsmål trådte i kraft i 2016, at etterspørselen etter ansvarlige investeringer virkelig skjøt fart.

graf med grønne planter
Etterspørselen etter etiske og grønne investeringer øker sterkt. Foto: Shutterstock

Når man skal velge blant det økende antall etiske, grønne eller bærekraftsfokuserte investeringer, er det essensielt å foreta en grundig kvalitativ analyse.

Det er ikke gull alt som glimrer, og det drives utstrakt «greenwashing» i bransjen. Det kan være fristende å ta høyere forvaltningshonorarer for denne type fond. Samtidig er det lettere å «skjule» svake resultater ved å si at bærekraft vil lønne seg på sikt.

Det er også en risiko for at den store interessen for denne typer aksjer kan presse kursene opp, uten at det skjer verdiskaping i selskapet. Interessen nå kan minne noe om interessen for IT-selskaper før dot.com-krisen. Det kan gi en sur svie etter en søt kløe.

Ekskludering eller grønne investeringer er ikke nok

Oljefondets ekskluderingsliste er velkjent, og brukes av mange forvaltere. Listen utelukker kun en liten del av investeringsmulighetene. Samtidig kan fond som utelukkende investerer i miljøaksjer være risikabelt. Miljøinvesteringer er typisk teknologiske nyvinninger som skal løse et miljøproblem. Det gir usikker avkastning og høy risiko.

Gabler ser etter forvaltere som har en grundig og gjennomgripende ESG-tilnærming og bygger opp under FNs bærekraftsmål. Forvalteren må også evne å kombinere fokuset på ansvarlighet med fokus på å skape avkastning for kundene. Bare de dyktigste forvalterne slipper gjennom Gablers nåløye.

Det innebærer å ha fokus på alle delene av ESG: Environment, Social og Governance. Bedriftene skal drive sin virksomhet på en mest mulig bærekraftig måte, og skade miljøet minst mulig. Samtidig skal bedriften ta hensyn til arbeidstakerrettigheter, likestilling og ikke drive med barnearbeid. Til sist skal selskapsledelsen være åpne og motarbeide korrupsjon, og likebehandle sine aksjonærer.

Utfordrende dilemmaer

Det er utfordrende å skulle velge aksjer med fokus på ESG. Noen eksempler på slike dilemmaer: Det er enkelt å ha en aksjeportefølje med lavt CO2 utslipp, såkalte lavkarbonfond. Da investerer man typisk i IT-selskaper og finansaksjer. Utfordringen kan være at de store IT-aksjene, som Facebook og Google, utnytter informasjon om kundene på en utilbørlig måte, og typisk er registrert i skatteparadiser der de ikke betaler skatt. Det er ikke spesielt bærekraftig.

El-biler er godt for miljøet så lenge de bruker fornybar energi, men hvis de skal lades med strøm fra kullkraftverk er det et problem. Batteriene krever mye kobolt, hvor utvinning gir utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og barnearbeid i gruver i Kongo.

Gablers rolle

Gabler har evnet å få mange internasjonale kvalitetsforvaltere til å etablere fond som følger oljefondets strategi. Vi var tidlig ute med fokus på etikk, og tør påstå at arbeidet har gitt store resultater.

Forvaltningsselskapene har stor makt. Når de går i takt, må bedriftene lytte til sine eiere.

Nå arbeider vi videre med å få forvalterne til å forplikte seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Gablers fondsutvalg gjenspeiler dette. Stadig flere av våre anbefalte fond øker innsatsen for å gjøre sine fond mer ansvarlige. Det er nå et mye sterkere press på bransjen – ikke bare fra Gabler – men nå også fra investorer, myndigheter og media. Det gir en bevegelse som ikke kan snu. Utviklingen går med stormskritt, og kapitalforvaltningsbransjen kan være en nøkkel til bærekraftig utvikling.

Publisert: 9. mai 2019