close
Arkiv

Family Office-seminar | Ventureinvesteringer

Noe som passer for Family Offices?

Tema for det fjerde av BAHR og Gablers Family Office-seminarer er:

Ventureinvesteringer – noe som passer for Family Offices?

Foredragsholderne er Joachim Høegh-Krohn, adm. dir. i Argentum Asset Management, Haakon H. Jensen, adm. dir. i Bertel O. Steen Kapital AS og Rikke Eckhoff Høvding, adm. dir. i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Foruten å gi en innføring i historisk avkastning for ventureinvesteringer, vil vi se nærmere på hva som kreves i forbindelse med ventureinvesteringer og hva en bør ta hensyn til dersom slike investeringer inngår i porteføljen.

Seminaret ledes av Peter Hammerich, BAHR-partner og leder av BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity.

Etter den faglige delen, fra kl 16.00 til kl 17.45, inviteres det til sosial mingling med mat og drikke frem til kl. 19.30.

Foredragsholdere


Joachim Høegh-Krohn

Adm.dir. i Argentum Asset Management AS 

Joachim er utdannet dr.oecon fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han arbeidet noen år ved NHH og er fortsatt tilknyttet institusjonen som førsteamanuensis II, og har blant annet vært investeringsdirektør i Vital Forsikring og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning.

I dag er han administrerende direktør i Argentum Fondsinvesteringer og Argentum Asset Management. Argentum Fondsinvesteringer er statens investeringsselskap innenfor private equity. Argentum Asset Management forvalter porteføljen til Argentum Fondsinvesteringer, samt fond på vegne av private investorer.

Joachim vil redegjøre kort for historisk avkastning for ventureinvesteringer slik at vi får en bedre forståelse av om dette rent økonomisk er investeringer som bør inngå i en bredt sammensatt portefølje.


Haakon H. Jensen

Adm.dir. i Bertel O. Steen Kapital AS

Haakon er utdannet siviløkonom fra NHH og Stern School of Business (NYU). Han har mer enn 20 års erfaring fra kapitalmarkedet, og har tidligere blant annet vært administrerende direktør i Investinor AS som er Norges største og mest aktive venture- og ekspansjonsfond med 4,2 mrd NOK under forvaltning og 58 porteføljeselskaper.

Haakon vil fortelle om viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre ventureinvesteringer og samtidig holde fast ved målsetningen om god risikovektet avkastning.


Rikke Eckhoff Høvding 

Adm.dir. i Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Rikke har en mastergrad i Management med Finance fra University of Bath og en BSc (Hons) i politikk med internasjonale studier fra Warwick University.

Rikke har tidligere vært leder for corporate affairs-avdelingen i Argentum Asset Management, har jobbet som seniorrådgiver i Burson-Marsteller og som redaktør i bransjebladet Nordic Unquote der hun dekket det nordiske markedet for aktive eierfond. NVCA er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for de aktive eierfondene og andre aktører tilknyttet private equity-bransjen i Norge.