close
Arkiv

Gabler’s Investor Seminar 2018

Noterte vs. unoterte aksjer

8. mai 2018 | 09.00 – 16:00 | Den Norske Opera & Ballett | Oslo

Vi har gleden av å invitere til vårt årlige investorseminar.

På seminaret vil vi adressere både kostnadsproblematikk, investeringshorisont, likviditet og kompetanseutfordringer knyttet til PE investeringer.

Toneangivende investorer og fondsforvaltere innenfor børsnoterte markeder viser i økende grad interesse for unoterte markeder. Deres vurderinger er svært interessante og vi er glade for at noen av verdens mest profesjonelle fondsforvaltere og akademikere vil bidra på seminaret for å belyse temaet: Noterte vs. unoterte aksjer.

Foredragsholdere


Yngve Slyngstad // NBIM

Andreas Halvorsen // Viking Global Investors

Ludovic Phalippou // Oxford University

Peter Davies // Lansdowne Partners

Henrik Lisæth // Explore Equity Partners

Antti Ilmanen // AQR Capital Management

Seminaret adresserer både sentrale problemstillinger knyttet til investeringer i unoterte markeder, og diskuterer hvordan disse passer inn i en totalportefølje.

Vi anslår at samlet verdi av aktuelle unoterte aksjeinvesteringer i dag utgjør i størrelsesorden 40 % av børsnoterte aksjer globalt sett.

Det er grunn til å anta at avkastningspotensialet innenfor private markeder er høyere enn i de børsnoterte, før kostnader. Det er både fordi informasjonstilgangen er begrenset, men også fordi en her vil finne et større innslag av suboptimale forretningsmodeller med tilhørende forbedringspotensial. Veksten innenfor private equity og PE-selskapenes lønnsomhet er en sterk indikasjon på dette.

En hovedutfordring knyttet til PE investeringer er behovet for dyp involvering fra eier for å ta ut det fulle potensiale av den enkelte investering. En «passiv» tilnærming gir lite mening. PE-investeringer krever at eieren besitter særskilt kompetanse og evne til å utøve aktivt eierskap i bedriftene som blir kjøpt.

I dagens marked, med god tilgang til risikokapital, er det en risiko for at «pricing power» i PE-fond fortsatt ligger hos fondsforvalteren og ikke hos kunden. Det er derfor usikkert om det er fornuftig å erstatte børsnoterte investeringer med unoterte, selv om verdiskapningspotensiale før kostnader kan være betydelig større i favør av sistnevnte.

Ballettforestilling og middag


Vi ønsker å arrangere en middag med påfølgende forestilling på Den Norske Opera & Ballett. Det er en danseforestilling som heter Sult og Utkanten av Jo Strømgren.

Middagen starter kl. 17.00, med påfølgende forestilling kl. 19.30.

OBS! Det er holdt av kun 50 plasser. Prisen per billett for middag og forestilling er totalt NOK 1 245. Dette dekkes av hver enkelt deltaker.