close
Arkiv

Lansdowne Developed Markets

Velkommen til videomøte med Andy Simpkin og Nigel Hikmet i Lansdowne. De gir en oppdatering på porteføljen og deres tanker fremover.

23. april 2020 | 14.00 – 15.00 | Teams – videolink mottas ved påmelding

Hvor går markedet i krisetid?


Vi har vært gjennom noen utfordrende uker. De globale aksjemarkedene har falt mye, både som følge av reduserte inntjeningsforventninger i bedriftene og stigende usikkerhetblant investorene.

Hovedårsaken til Lansdownes svake avkastning er sammensatt, men med noen hovedkomponenter: en konsentrert portefølje med en verdiorientert forvaltning (siden 2016) som har vært «out of favor» de siste årene, investering i mange kapitalintensive og konjunkturfølsomme selskaper (flyselskaper, eiendom, produksjonsselskaper mv.) og en strukturell overvekt mot UK-aksjer som har vært relativt svake gjennom perioden 2016-2019.

I lys av dette inviterer vi til videomøte med Andy Simpkin og Nigel Hikmet i Lansdowne.

De vil gi oss en oppdatering på deres portefølje i tillegg til innsikt i deres tanker rundt porteføljen og markedet fremover.


Vel møtt!

Påmelding innen 21. april 2020.
Meld deg på til Marianne Haukenes: marianne.haukenes@gabler.no