close
Arkiv

Family Office-webinar| Hvordan bevare familieformuen

GABLER OG PWC INVITERER TIL FAMILY OFFICE-WEBINAR

Videomøte 5. november | kl. 09.00 – 10.00

Hvordan sikrer du kontrollert videreføring av verdiene?


I dette webinaret vil PwC trekke frem noen aktuelle arve- og tilknyttede skattemessige forhold som et Family Office bør kjenne til.

Både globalt og i Norge ser vi en vekst i antall Family Offices. Uavhengig av deres form og opprinnelse, er deres sentrale oppgave å administrere, investere og beskytte familieformuen. 

Arveplanlegging er sentralt for å sikre en kontrollert videreføring av verdiene. Et Family Office bør også ha et proaktivt forhold til mulige regelendringer og muligheter innenfor gjeldende regelverk, hvor skattelovgivning er en vesentlig faktor.

Advokatene Aud-Marit Næss og Stian Roska Revheim fra PwC vil særlig trekke frem noen praktiske muligheter og problemstillinger som ofte blir avdekket ved gjennomgang av gjeldende og ønsket fremtidig eierstruktur, avtaleverk og testamentariske disposisjoner. 

Riktig organisering av forvaltningen av egne midler er viktig for sikre at du oppnår de målsetninger som er satt for forvaltningen, samt at du bevarer formuen for fremtidige generasjoner.

Gablers investeringsdirektør, Arild Årdal, vil snakke om virksomhetsstyring i et Family Office, og hva som kjennetegner de som evner å opprettholde en god avkastning gjennom flere generasjoner.

Foredragsholdere


Aud-Marit Næss
Advokat, PwC

Aud-Marit Næss arbeider som advokat ved PwC sitt kontor i Bergen. Hun har særlig spesialisert seg på eiermessige forhold, herunder rådgivning knyttet til generasjonsskifter, aksjonæravtaler, arveplanlegging og tilknyttede privatrettslige og skatterettslige forhold. Hun er også tilknyttet PwC Family business services, både nasjonalt og internasjonalt.

Stian Roska Revheim
Advokat, PwC

Stian Roska Revheim er partner og leder for advokatfirmaet PwC i Region Vest. Han har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver med særlig kompetanse innen nasjonal og internasjonal skatterett, selskapsrett, kontraktsrett og transaksjoner. 

Arild Braute Årdal
Investeringsdirektør, Gabler
Arild Braute Årdal er investeringsdirektør i Gabler Investments. Arild leder et team med dyp og bred erfaring fra investeringer innen aksjer, renter, eiendom og reassuranse gjennom flere tiår.