close
Arkiv

Family Office-seminar | Valg av modeller

Hvordan organisere forvaltningen av egne verdier for best mulig optimalisering?

15. mai 2018 | 16.00 – 17.30 | BAHR – Tjuvholmen Allé | Oslo

I løpet av de senere årene har vi sett en betydelig vekst i antall Family Offices i Norge. Opprinnelsen til verdiene er svært ulik og organiseringen av Family Offices likeså. Felles formål for alle disse variantene er best mulig forvaltning av egne verdier innenfor de målsetninger som er satt.

Tre sentrale spørsmål som bør stilles når man ser på hvordan organiseringen av forvaltningen av egne verdier kan optimaliseres er:

  • Ønsker du å sette bort all forvaltning?
  • Ønsker du å gjøre alt selv?
  • Ønsker du en kombinasjon der du selv gjør det du har spisskompetanse på, og setter bort resten?

Runar Vatne, Rune Stokke og Thomas Øybø vil fortelle om sine erfaringer og belyse prosessen bak beslutningen om valg av modell for sitt Family Office. Runar Vatne har valgt en modell hvor de gjør alt selv, mens Rune Stokke har valgt en kombinasjonsmodell hvor de har satt bort deler av forvaltningen, og selv gjør det de har spisskompetanse på.

Foredragsholdere


Runar Vatne
Vatne Capital AS 

Runar vil dele sine erfaringer fra etableringen av Vatne Capital, et Family Office hvis investeringsområder er eiendom, både direkte og gjennom partnerselskaper, noterte/unoterte aksjer og renter. Virksomheten er lokalisert i Oslo, og har seks ansatte med lang erfaring innen de respektive satsningsområdene.

Runar er eier av Vatne Capital. Han har lang erfaring fra eiendomssektoren, hovedsakelig fra Søylen Eiendom, et ledende eiendomsselskap med base i Oslo som han var med å etablere i 2004. Før etableringen av Søylen Eiendom, var Vatne partner og aksjemegler i Pareto Securities.


Rune Stokke og Thomas Øybø
Stokke Industri AS 

Rune og Thomas vil dele sine erfaringer og refleksjoner rundt de valgene som ble tatt i forkant av og under etableringen av Stokke Industri, et Family Office som investerer i og arbeider aktivt med å utvikle industrielle selskaper. Selskapet investerer også i eiendom og verdipapirer.

Rune er styreleder og eier av Stokke Industri. Før etableringen av Stokke Industri var Rune majoritetseier i 3dje generasjon og styreleder i Møbelprodusenten Stokke Fabrikker AS.

Thomas er CEO i Stokke Industri og arbeider som partner sammen med Rune.


Etter den faglige delen inviteres det til sosial mingling med mat og drikke frem til kl. 20:00.