close
Arkiv

Family Office-seminar | Generasjonsskifte

Velkommen til BAHR Gabler Family Office-seminar | Generasjonsskifte

13. november 2019 | 11.30 – 13.45 | BAHR – Tjuvholmen Allé | Oslo

I løpet av de senere årene har vi sett en betydelig vekst i antall Family Offices i Norge. Opprinnelsen til verdiene er svært ulik, og organiseringen av Family Offices likeså. Det som imidlertid er felles for alle, er målet om best mulig forvaltning av verdiene innenfor de målsetninger og rammer som er satt.

Et sentralt tema for mange Family Offices er generasjonsskifte. På seminaret vil Sigurd Haavik (Aars AS) og Kristine Klaveness (Klaveness Marine AS) dele sine erfaringer fra generasjonsskifter. I tillegg vil BAHR redegjøre for relevante juridiske forhold knyttet til dette.

Det vil bli lett servering i forbindelse med seminaret.

Foredragsholdere


SIGURD HAAVIK

Aars AS


Sigurd er administrerende direktør i Aars AS, familie- og holdingselskapet til Møller-familien. 

Selskapets navn går tilbake til Harald Aars Møller, som i 1936 grunnla det som i dag er Møller Mobility Group. Bilvirksomheten, Møller Mobility Group, er fortsatt kjernen, men i tillegg eier, drifter og utvikler familieselskapet bynære næringseiendommer gjennom Møller Eiendom, og er aktive eiere av en betydelig portefølje av direkteinvesteringer i Katalysator og forvalter en finansiell portefølje. Selskapet under familiens eie ansetter rundt 8 000 medarbeidere og verdijustert egenkapital er i størrelsesorden 16 milliarder kroner. Det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne.

Sigurd har arbeidet mye med tematikken rundt generasjonsskifter i forbindelse med tre større endringer i nyere tid og ved utarbeidelsen av eierstrategi, styringsmodell og aksjonæravtaler for Aars AS. 

KRISTINE KLAVENESS

Klaveness Marine AS


Kristine er Investment Director og en av tre eiere i Klaveness Marine AS. Klaveness Marine AS er et privat investeringsselskap som investerer i shipping, eiendom og finansielle investeringer. Selskapet ble etablert i 2011 som et resultat av fisjonen av Torvald Klaveness Group, som ble etablert av Torvald Klaveness i 1946 med shipping som hovedvirke.

Kristine er også styreleder i Family Business Norway, en forening for kompetanseheving, samtaler og erfaringsutveksling mellom eiere av familiebedrifter. 

Kristine har erfaring fra generasjonsskifter både fra Klaveness Marine AS og gjennom arbeidet i Family Business Norway. 

PETER HAMMERICH

Advokatfirmaet BAHR AS


Peter er partner i BAHR og leder av firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han arbeider med ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere herunder finansinstitusjoner, investeringsbanker, forsikringsselskaper, pensjonsfond, PE-fond, hedgefond og statlig eide investeringsselskaper. Peter er anerkjent i uavhengige ratinger som en av de ledende nordiske rådgivere innenfor disse feltene.

HENRIK KOLSTAD TORP

Advokatfirmaet BAHR AS


Henrik er advokat i BAHR og er tilknyttet firmaets markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity. Han arbeider hovedsakelig med skatt og struktur og selskapsrett. Henrik har over fire års erfaring med skattemessige spørsmål og reorganiseringer, og har bistått nasjonale og multinasjonale klienter i forbindelse med nasjonale og grenseoverskridende spørsmål.