close
Arkiv

Family Office-seminar | Nye generasjoner

Hvordan unngå familiekonflikter, og bevare formuen for fremtidige generasjoner?

  1. mars 2018 | 08.30 – 10.00 | BAHR – Tjuvholmen Allé | Oslo

I takt med at verdiene vokser vil spørsmålet om hvordan de skal organiseres og forvaltes aktualisere seg.

Riktig organisering av forvaltningen av egne midler vil først og fremst være begrunnet i et ønske om å sikre at man oppnår de målsetninger som settes for forvaltningen. Likevel kan det også for mange være relevant å se på hvordan man kan unngå familiekonflikter, og bevare formuen for fremtidige generasjoner. På seminaret vil sentrale personer dele sine erfaringer om temaet.

BAHR og Gabler har også utarbeidet et hefte hvor vi redegjør for noen utvalgte spørsmål for Family Office som vi mener det er viktig å stille seg, samt gi noen helt konkrete råd med hensyn til hvordan dette kan gjøres. Formålet med dette heftet er å bidra med inspirasjon, slik at man foretar de nødvendige vurderinger når organiseringen av egne verdier skal besluttes. Heftet er tilgjengelig på seminaret for deltakerne, og blir seinere løpende oppdatert.

Vi vil holde flere seminarer med fokus på organisering og forvaltning av Family Office fremover.

Foredragsholdere


Knut Brundtland
CEO I ABG Sundal Collier siden 2010 og tidligere partner i BAHR

Knut har lang erfaring som styremedlem og som rådgiver til norske familier, og vil snakke om sine erfaringer rundt dette. Han vil også presentere ABG Sundal Colliers syn på markedsuroen og hvordan man bør forholde seg til denne som investor.


Arild B. Årdal
Investeringsdirektør Gabler

Han arbeider sammen med et team som skiller seg ut ved å ha særs dyp og bred erfaring fra direkteinvesteringer innen aksjer, renter, eiendom og reassuranse gjennom flere tiår. Arild vil snakke om virksomhetsstyring i et family office, og komme inn på hva som kjennetegner de som evner å opprettholde en god avkastning gjennom flere generasjoner.


Peter Hammerich
Partner og leder for BAHRs markedsgruppe for kapitalforvaltning & private equity

Peter arbeider med ledende norske og utenlandske kapitalforvaltere. Han er anerkjent i uavhengige ratinger som en av de ledende nordiske rådgivere innenfor disse feltene. Peter vil snakke om hvordan et Family Office kan få på plass organisering og struktur som kan bidra til at man når de målsetninger man setter seg.