close
Arkiv

AKO Capital

Velkommen til videomøte med Torkell Eide i AKO Capital. Du får en oppdatering på porteføljen og noen tanker rundt markedet.

28. april 2020 | 10.00 – 11.00 | Teams – videolink mottas ved påmelding

Markedet i koronakrisen


AKOs investeringsfilosofi er å eie de beste bedriftene, med en langsiktig
investeringshorisont. Med de beste selskapene menes bedrifter med enestående lederteam, høy og stabil vekst, utsikter til bedring i marginer, gjentagende inntekter, solid balanse og selskaper med lav gjeld og kapitalbinding.

Verdens aksjemarkeder har vært gjennom noen krevende uker. Det samme har AKO L/O. Fondet har falt omlag tilsvarende som MSCI World, mens AKO L/S – som har anledning til å låne aksjer (shorte) – har gjennom koronakrisen gitt god nedsidebeskyttelse.

Vi inviterer til videomøte med porteføljeforvalter Torkell Eide i AKO Capital.

Han vil gi oss en oppdatering på AKO Global L/O og AKO Global L/S, i tillegg til å gi oss en innsikt i deres tanker rundt porteføljene og markedet fremover.

Vel møtt!

Påmelding innen 27. april 2020.
Meld deg på til Marianne Haukenes: marianne.haukenes@gabler.no