Sparebanken Møres Pensjonskasse

Sparebanken Møres Pensjonskasse forvalter fripoliser og pensjonsrettigheter for ca 500 ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i banken.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Alle medlemmer med fripolise vil motta en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter.

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å registrere din epostadresse og se dine dokumenter.

Medlemsportal

Alderspensjon

Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjon som er opptjent gjennom tjenestepensjonsordningen i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjonen. 

Skjema alderspensjon

Uførepensjon

Uførepensjon kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om uførepensjon.

Skjema uførepensjon

Ektefelle- og barnepensjon

Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling. Vi ber deg da fylle ut dette skjemaet.

Skjema ektefelle- og barnepensjon

Skjemaene over kan signeres med BankID og sendes inn direkte fra portalen.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Din pensjon – logg inn med BankID

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer både dine rettigheter i Sparebanken Møres Pensjonskasse, fripoliser fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor, innskuddsordningen i DNB Liv for dagens ansatte og folketrygden. Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

           

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Sparebanken Møres Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte HR-avdelingen i banken eller Gabler: