Om pensjons­kassen

Energiselskapenes Fellespensjonskasse er omdannet fra Bodø Energi Pensjonskasse med virkning fra 1.1.2015. Bodø Energi AS etablerte Bodø Energi Pensjonskasse for å forvalte foretakets pensjonsordninger, samt pensjonsordningene for datterselskapene i 2000.

I dag forvalter Energiselskapenes Fellespensjonskasse ytelsespensjonsordningene til Bodø Energi AS, Dragefossen AS, Nord-Salten Kraft AS, Meløy Energi AS og Indre Salten Energi AS med datterselskaper.

Pensjonskassen forvalter også innskuddspensjonsordningene for Bodø Energi AS, Nord-Salten Kraft AS og Indre Salten Energi AS med datterselskaper.

Pensjonskassen er i prosess med å avvikle og flytte innskuddspensjonsordningene til en annen leverandør innen utgangen av 2020. Se mer informasjon her.

Pensjonskassen har i dag ca. 1.200 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Merk at det er ulik informasjon og vilkår for ytelsespensjon og innskuddspensjon. Du må derfor gå inn på riktig lenke for å få informasjon som er aktuell for deg. Alle foretakene har lukket sine ytelsespensjonsordninger basert på medlemmenes alder. De eldste ansatte har fortsatt ytelsespensjon, mens yngre ansatte og nyansatte har innskuddspensjon. Ansatte som i forbindelse med lukkingen av ytelsespensjonsordningen er flyttet til innskuddspensjon, vil ha en oppsatt rett (fripolise) i pensjonskassen.

Søknadsskjema, verktøy og ytterligere informasjon finner du her:

For at du skal kunne søke pensjon / ytelse fra pensjonskassen må du benytte din Bank ID, alternativt skriv ut søknad på papir og send inn.

Din pensjon – logg inn med BankID

Logg deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine private pensjonsdekninger.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Energiselskapenes Fellespensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler: