Om pensjons­kassen

BKK Pensjonskasse ble etablert i 2000 for å ivareta pensjonsordningen for BKK-konsernet på en god måte. Etter etableringen har flere foretak, hvor BKK har en eierandel, tilsluttet seg pensjonskassen.

I dag forvalter BKK Pensjonskasse ytelsespensjonsordningene til BKK, Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland Kraftlag, Fjordkraft, Sognekraft, Mørenett, Validér og Vestavind Offshore.

Fra 2016 har BKK Pensjonskasse også forvaltet innskuddspensjonsordningene for mange av de samme foretakene. BKK, Tafjord Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Sunnhordland Kraftlag, Sognekraft, og Validér har alle innskuddsordning forvaltet av BKK Pensjonskasse. Pensjonskassen er i prosess med å avvikle og flytte innskuddspensjonsordningene til en annen leverandør innen utgangen av 2020. Se mer informasjon her

Pensjonskassen har i dag ca 5.000 medlemmer fordelt på aktive, pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for administrasjon av pensjonskassen og pensjonsutbetalinger.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Merk at det er ulik informasjon og vilkår for ytelsespensjon og innskuddspensjon. Du må derfor gå inn på riktig lenke for å få informasjon som er aktuell for deg. Personer som har valgt overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon må inn på begge områder for å få tilstrekkelig informasjon.

Søknadsskjema, verktøy og ytterligere informasjon finner du her:

For at du skal kunne søke pensjon / ytelse fra pensjonskassen må du benytte din Bank ID, alternativt skriv ut søknad på papir og send inn.

Din pensjon – logg inn med BankID

Logg deg på NAV for å få en beregning av din pensjon. Du kan også logge deg  inn på Norsk Pensjon for å finne dine private pensjonsdekninger.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av BKK Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler: