close

Teknologisk paradigmeskifte i Gabler

Gabler tar store steg inn i fremtiden med utviklingen av digitale plattformer. Det gir deg som kunde en mer effektiv og brukervennlig opplevelse. Vi er stolte av å kunngjøre at vi nå løfter våre fagsystemer betydelig innenfor både pensjons- og investeringsområdet.

Gabler administrerer pensjonsrettighetene til nesten en halv million mennesker gjennom over 60 pensjonskasser og flere livselskaper, og er den ledende outsourcingpartneren i markedet. Vi jobber kontinuerlig med å sikre riktige og kostnadseffektive løsninger for nåtid og fremtid, og denne gangen gjør vi et vesentlig løft.

Gabler GROW – vårt nye pensjonssystem


Vi er derfor svært glade for å kunngjøre navn på vårt nye, fremtidige pensjonssystem, Gabler GROW, som gir oss en sterk, fremtidsrettet og skalerbar plattform. Gabler GROW vil ikke bare være mer effektivt for våre kunder, men også for oss som leverandør av pensjontjenester.

Gabler GROW, tidligere kjent som prosjekt GOLF, har som formål å bygge en ny plattform for våre pensjons- og aktuartjenester.

Som en del av den fremtidige løsningen har Gabler inngått en avtale med det danske software-selskapet Nes Tech om å levere en viktig komponent til det nye systemet.

Signering av avtalen med Nes Tech. Fra høyre: Jo Hetland, Hanne Langseth, Elin Stefansdottir, Aksel Bjerkvik fra Gabler, Alfred Joensen og Thomas Glinski fra Nes Tech. Foto: Sissel Kvalvik.

Gabler GROW gir oss en sterk, fremtidsrettet og skalerbar plattform for videre drift og ekspansjon. Nes Techs kjerneløsning tilfredsstiller alle kravene i prosjektet og gir oss en sikker og fremtidsrettet løsning for effektiv drift av prosessene knyttet til pensjonsordninger.

Elin Stefansdottir, COO i Gabler og prosjekteier for GOLF

For den enkelte kunde vil dette bety mer effektiv selvbetjening gjennom automatiserte prosesser, bedre tilgang til informasjon og rettigheter, samt muligheten til å simulere ulike pensjonsscenarioer på en pedagogisk måte. Samtidig vil ansatte i pensjonskasser og livselskaper nyte godt av forenklingene som de automatiserte prosessene gir. Dette frigjør tid og fokus som kan rettes mot faglige oppgaver, kundedialog og kontinuerlig forbedring.

Automatiserer tjenestepensjon sammen med danske Nes Tech


Komponenter fra Gablers eksisterende IT-systemer, nyutviklede komponenter og NES TECHs fagsystem, utgjør til sammen den nye IT plattformen.

Nes Techs kjerneløsning er ideelt egnet til å oppfylle alle kravene i Golf-prosjektet. Denne løsningen er både sikker og fremtidsrettet, og den sikrer effektiv drift av prosessene som er knyttet til pensjonsordninger.

Vi ser frem til samarbeidet med Gabler for å videreutvikle vår standardløsning. Vi har allerede erfart at Gabler bidrar konstruktivt og med stor fagkunnskap til denne prosessen.

Alfred Joensen, administrerende direktør i Nes Tech

Med det nye systemet vil Gabler kunne tilby en helhetlig digital plattform som tar vare på individuelle rettighetshavere, pensjonskasser og livselskaper som administrerer disse ordningene i det daglige.

Vi har nå lagt til rette for å etablere et strategisk og langsiktig partnerskap med Nes Tech. Partnerskapet styrker oss ytterligere når det gjelder å realisere våre ambisjoner om å utvikle en solid plattform for pensjonsadministrasjon av norske garanterte pensjonsprodukter.

Aksel Bjerkvik, CEO i Gabler

Gabler INSIGHT – en helt ny standard


Vi er også stolte over å introdusere Gabler INSIGHT, et nytt rapporteringssystem for investeringsporteføljer som setter en helt ny standard. Gabler Investments og våre rådgivere på kapitalforvaltning tar i bruk dette systemet for å gi våre kunder et forbedret brukergrensesnitt og skreddersydde rapporter tilpasset individuelle behov.

Med Gabler INSIGHT får du rask og enkel tilgang til analyse, dypere forståelse av investeringene dine og bedre risikostyring. Systemet gir deg muligheten til å ta mer informerte og godt gjennomtenkte investeringsbeslutninger.

Illustrasjonsbilde av pc og mobil med Gabler Insight vist på skjermene

Gabler INSIGHT er et banebrytende rapporteringssystem som gir våre kunder dypere innsikt i fondsprodukter. Det gir en grundig forståelse av de underliggende investeringene i dine porteføljer, bedre risikostyring og muligheten til å ta mer informerte og godt gjennomtenkte investeringsbeslutninger.

Marianne Haukenes, head of family offices i Gabler

Power BI – innsikt i dine data


Gabler jobber kontinuerlig med å tilgjengeliggjøre data på en effektiv og skalerbar måte. Som et ledd i dette arbeidet har vi tatt i bruk Power BI, som gir deg innsikt i dine egne data og forsikringstekniske moduler. Dette legger grunnlaget for en analytisk dataplattform som vil gi deg enda dypere innsikt og mulighet til å bruke dataene dine på en mer effektiv måte.

Med Power BI får du tilgang til en rekke verktøy og visualiseringer som gjør det enklere å forstå og tolke dataene dine. Du kan analysere trender, identifisere mønstre og ta datadrevne beslutninger som vil bidra til å optimalisere din forretningsdrift.

Enklere hverdag med digitalisert kundebetjening

Med disse historiene ønsker vi i Gabler å formidle vårt engasjement for å utvikle og levere de beste digitale løsningene til våre kunder. Vi bygger for fremtiden og ønsker å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse gjennom innovasjon og teknologisk utvikling.

Gabler GROW, samarbeidet med Nes Tech, Gabler INSIGHT og Power BI er alle viktige milepæler på veien mot å realisere våre visjoner. Vi gleder oss til å fortsette å forbedre og bygge våre systemer for å møte dine behov og forventninger i dagens digitale verden.

Les om avtalen med Nes Tech i FINANSWATCH her.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med Øyvind S. Juvet, Eindride Stien eller Elin Stefansdottir for mer informasjon.

Publisert: 5. June 2023