close

Eindride Stien

Konserndirektør Investments
eindride.stien@gabler.no

Eindride Stien har en master i finans fra Norges Handelshøyskole.

Han har over 30 års erfaring fra finansmarkedet med ulike lederstillinger i Nordiske banker, og har spisskompetanse innenfor risikostyring, derivat- og obligasjonsmarkedet.

Eindride startet i Gabler i januar 2022 som konserndirektør for Gabler Investments.