SpareBank 1 SR-Bank Pensjons­kasse

Sparebank 1 SR-Bank Pensjonskasse holder til i Stavanger og ble etablert i 1979 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner.  SpareBank 1 SR-Bank Pensjonskasse forvalter fripoliser for over 1100 ansatte og pensjonister i banken med datterselskaper. På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Alle vil motta en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Pensjonstjenester AS som har ansvaret for bla medlemsadministrasjon og pensjonsutbetalinger.

Geir Gundersen er pensjonskassens styreleder.

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å registrere din epostadresse og se dine dokumenter.

Medlemsportal

Alderspensjon

Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjon fra fripolisen som er opptjent gjennom tjenestepensjonsordningen i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjonen. 

Skjema alderspensjon

Uførepensjon

Uførepensjon fra fripolisen kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om uførepensjon.

Skjema uførepensjon

Ektefelle- og barnepensjon

Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling. Vi ber deg da fylle ut dette skjemaet.

Skjema ektefelle- og barnepensjon

Skjemaene over kan signeres med BankID og sendes inn direkte fra portalen.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Valg til styret i pensjonskassen :

Som følge av valgresultatet utnevnes Geir Gundersen og Ingrid Skjæveland til medlemsrepresentanter i pensjonskassens styre, med Kåre Idsøe og Bente Hope som personlig vararepresentanter.

Din pensjon – logg inn med BankID

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer både dine rettigheter i SpareBank 1 SR-Bank Pensjonskasse, folketrygden og andre foretakspensjonsordninger du har, som for eksempel den løpende innskuddspensjonsordningen din arbeidsgiver har.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

           

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av SpareBank 1 SR-Bank Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte HR-avdelingen i banken eller Gabler: