close

Trym Riksen

Head of Portfolio Management
trym.riksen@gabler.no

Trym er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1996.

Trym har tidligere erfaring som leder av allokering og porteføljeforvaltning i Formuesforvaltning, han har jobbet som sjefstrateg og investeringsdirektør i DNB, og aksje- og hedgefondsforvalter i Storebrand.

Han startet i Gabler i september 2020 og jobber som leder for porteføljeforvaltning. I tillegg bistår Trym i arbeidet med finansiell rådgivning og analyse, allokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for Gablers kunder.