close

Svein Yngve Holmås

Investment Manager, Institutional clients
svein.yngve.holmas@gabler.no
+47 971 95 947

Svein er utdannet med master i økonomi og administrasjon, med spesialisering innen finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole i 2008, med tilleggsutdanning som autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF. Svein har jobbet innen rådgivning og kapitalforvaltning siden 2008, og har tidligere erfaring fra eierskapsavdelingen i både Nærings- og handelsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Svein har jobbet i Gabler siden 2015. Han er kundeansvarlig med ansvar for rådgivning innen investeringsstrategi, porteføljekonstruksjon, fondssammensetning og risikostyring.