close

Anders Farseth Ramstad

Executive Advisor Investment Research

Anders Ramstad er siviløkonom Universität St. Gallen (HSG) i Sveits. Han har mer enn 20 års erfaring fra investeringsvirksomhet, kapitalforvaltning og finans med erfaring fra Norsk Hydro, Formue og Söderberg. Han har vært leder for corporate finance, forvaltning av alternative investeringsfond (aif) og jobbet med risikostyring og har en bred finansfaglig bakgrunn.

Ramstad er Executive Advisor Investment Research og har vært engasjert siden 2022.