Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Regnskap

«Trenger du spesialkompetanse innen regnskaps-, rapporterings- og rådgivningstjenester?

Vårt autoriserte regnskapsførerselskap, Gabler Accounting AS, gir deg korrekt og effektiv leveranse av disse tjenestene. Vi har tilegnet oss høy forsikrings- og investeringsforståelse, noe som gir våre kunder trygghet i leveransene.

Vi foretar også flere typer myndighetsrapportering som stresstester, kapitaldekningsoppgaver og ligningspapirer.

Våre kunder er pensjonskasser, forsikringsselskaper, investeringsselskaper, eiendomsselskaper og verdipapirfond.

Linn Janka Landås
Linn Janka Landåsadm. dir
Gabler Accounting AS