Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

NRS/GKRS

«Regnskapsberegninger med høy kvalitet og til avtalt leveringsfrist er viktig for deg som kunde.

Derfor har vi etablert meget gode beregningssystemer, rutiner og kompetanse for å levere nettopp dette.

Vi har lang erfaring med fastsettelse av individuelle beregningsforutsetninger tilpasset hver enkelt bedrift og kan bistå med profesjonell rådgivning.

Siden oppstart med beregninger i Norge i 1991/1992 har vi utført et stort omfang av regnskapsberegninger etter NRS6/IAS19/FAS87/GKRS. Dette inkluderer også beregninger på individuelle avtaler som lederavtaler og beregninger i forbindelse med verdifastsettelse av selskaper i forbindelse med fusjoner/fisjoner.

Hanne Langseth
Hanne LangsethAdm. Dir
Gabler Pensjonstjenester AS