Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Medlemsadministrasjon

«Hva er medlemmene i din pensjonskasse mest opptatt av?

Medlemsforvaltningen i Gabler ivaretar medlemmenes behov for nøyaktig og effektiv behandling av månedlige pensjonsutbetalinger til den enkelte.

Vi behandler også søknader om pensjon raskt og effektivt, samt foretar erstatnings- og pensjonsberegninger.

Vi forvalter private og offentlige tjenestepensjoner for både pensjonskasser og forsikringsselskaper, gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra tjenester knyttet til medlemsforvaltning i pensjonskasser.

Ola Kjenseth
Ola KjensethLeder
Administrasjon pensjon og forsikring