Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Daglig leder

«Har din pensjonskasse behov for daglig leder med lang erfaring fra ledelse og administrasjon av pensjonskasser?

Ved å ha daglig leder som er høyt kvalifisert og har lang erfaring innenfor dette feltet, sikres pensjonskassen trygg behandling av alle regulatoriske, økonomiske og administrative forhold.

Gablers tjenesteleveranse blir skreddersydd din pensjonskasse.

Roller og oppgaver som dekkes av daglig leder

  • følge retningslinjer og vedtekter
  • styret sekretær, saksfremleggelse, protokollføring og arkiv
  • likviditets-planlegging, følge opp bufferkapital og utarbeide årsrapport
  • være oppdatert på lover, forskrifter og rundskriv
  • sikre at investeringer er i henhold til strategier og mandat
  • ivareta pensjonskassemedlemmers interesser
Øyvind Stjernfeldt Juvet
Øyvind Stjernfeldt JuvetKonserndirektør
Pensjon og rådgivning