Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Aktuar

«Hva kan en aktuar gjøre for din bedrift eller for pensjonskassen?

Når din bedrift eller pensjonskasse søker gode pensjonsløsninger, kan vi gjennom et av Norges største og mest kompetente uavhengige aktuarmiljø bidra med å finne de beste løsningene for deg som kunde.

Våre aktuarer er ansvarshavende aktuar for mer enn 30 pensjonskasser, både i privat og offentlig sektor.

Roller og oppgaver som dekkes av aktuar

  • alle typer aktuarberegninger, herunder ansvarshavende aktuar for pensjonskasser
  • due diligence – verdsettelse av pensjonsforpliktelser ved kjøp og salg av virksomheter
  • endringsprosesser
  • topplederavtaler
  • solvens II
  • kompensasjonsberegninger
  • reassuranse
  • aktuarfaglig rådgivning
  • stresstest
  • ALM-analyse
Hanne Langseth
Hanne LangsethAdm. Dir
Gabler Pensjonstjenester AS