Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Pensjonsanalyse og -beregninger

«Er kostnadene tilknyttet pensjonsordningen til bedriften lite forutsigbar? Har eller skal bedriften gjennomgå et oppkjøp, fusjon eller andre strukturendringer?

Detaljene i pensjonsordningen må tas hensyn til, og det er ikke alltid lett å vite hva man må ta hensyn til.

Vi vet at kostnader i dagens pensjonsordning kan være for lite forutsigbare, og det kan være vanskelig å ta stilling til alle spørsmålene som virksomheten må ha kontroll over.

Våre uavhengige konsulenter kjenner reglene og kan bistå din bedrift med å utarbeide en optimal styringsmodell tilpasset den enkeltes behov, slik at du kan være trygg på at dere har styring og kontroll innen pensjon.

Ring oss på +47 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Jan Fredrik Nordby
Jan Fredrik NordbyTeamleder / Daglig leder