Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Lederordninger

«Har din bedrift særskilte avtaler om pensjon for enkeltpersoner og/eller grupper, som for eksempel lønn over 12 G eller førtidspensjon?

Da er det grunn til å tro at disse bør gjennomgås og vurderes med tanke på tilpasning til nytt regelverk.

Mange avtaler er ennå ikke tilpasset nye pensjonsregler etter pensjonsreformen. I tillegg ser vi ofte at avtaleteksten er mangelfull, og gir rom for tolkning av hvilke pensjonsvilkår og -betingelser som skal gjelde.

Våre uavhengige konsulenter kan bistå din bedrift med gjennomgang av reglene og rådgivning tilpasset selskapets særskilte ordninger, slik at din bedrift kan være trygg på at dere har styring og kontroll innen pensjon.

Ring oss på +47 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Hilde Bang Nordstoga
Hilde Bang NordstogaSeniorrådgiver og fagsjef