Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Etablering og endring av pensjonsavtale

«Har din bedrift riktig pensjonsavtale, til riktig pris og til de ansattes forventninger og behov?

En god pensjonsordning er ofte det mest kostbare, men minst synlige gode utover lønn. Hvordan sikre synliggjøring av verdien som ligger i ordningene og – ikke minst – hvordan sikre at ordningene i størst mulig grad sikrer at man både beholder og tiltrekker seg de riktige ansatte? Vi har bistått mange bedrifter i evaluering av deres pensjonsavtale opp mot alternative løsninger.

Som felles uavhengig rådgiver, bistår vi både ledelse og tillitsvalgte innen et komplisert og sammensatt regelverk. Vi kan være en støttespiller for bedriftens styringsgruppe for pensjon og gi trygghet i organisasjonen gjennom tydelig og god kommunikasjon.

Som din uavhengige rådgiver vil vi sikre at din bedrift kan være trygg på at dere har styring og kontroll innen pensjon.

Ring oss på +47 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Jan Fredrik Nordby
Jan Fredrik NordbyTeamleder / Daglig leder