close

Klimaendringer fører til endringer i forsikringsmarkedet

Klimakrisen stoppes ikke av korona-pandemien. En verden i endring påvirker også forsikringsbransjen. I 2019 var utbetalingene for naturskader rekordstore.

Flere ønsker bærekraftig forsikringsløsning


Klimaendringene er fremdeles en krise for menneskeheten, selv om pandemien tar oppmerksomheten akkurat nå. Endring i klima påvirker også forsikringsmarkedet i form av strengere krav, nye produkter og høyere priser. Vi ser også en økende etterspørsel etter å finne forsikringsløsninger hvor bærekraft vektlegges.

Vi kan hjelpe din bedrift med å navigere i en verden med stadig endrede forsikringsbehov.

En verden i endring påvirker også forsikringsbransjen. Ekstremvær i form av storm, regn og vind har ført til langt flere skader enn tidligere. I 2019 var utbetalingene for naturskader rekordstore. Som følge av dette er trenden høyere forsikringspremier på skadeforsikringer.

En del av premieøkningen innenfor skadeforsikring er et direkte resultat av klimaforandringer og økte reassuranse-priser. Klimaendring er et omfattende globalt problem, noe som gjør en prisøkning på forsikring uunngåelig. Vi hjelper kundene våre med å forsikre seg mot ansvaret og risikoen man står ovenfor. Samtidig bistår vi med å regulere prisene og holde dem nede i et marked på vei opp.

Caroline Bruvik, senior forsikringsmegler i Gabler

Nye produkter

Klimaendringene gir nye forsikringsbehov og nye forsikringsprodukter. Miljøansvar er et eksempel på et forsikringsprodukt som er direkte knyttet opp mot hendelser som plutselig og uforutsett kan skade miljøet. Produktet er særlig aktuelt for industribedrifter og entreprenører.

Ekstremværet påvirker også våre kunders risikovurdering gjennom større sannsynlighet for fysiske skader på deres eiendeler. Videre kan endringer i klima gi endrede forutsetninger for hvordan man kan drive virksomheten. Ødelagte veier og forsinkede transporter kan påvirke kundene og deres sluttleveranser.

Det stilles stadig høyere krav til hvordan selskap jobber for å redusere eget klimaavtrykk. Forsikringsproduktet Styreansvar, en ansvarsforsikring som tegnes for å holde styret og styremedlemmer skadesløs, har hatt en enorm vekst de siste ti årene.

Foto: Shutterstock

Som styreleder er det forventet at du har et bevisst forhold til klimatiltak. Det sosiale ansvaret, kombinert med stadig strengere regulatoriske krav fra myndighetene om klimatiltak, påvirker forsikringsproduktene man har behov for, og tiltakene som man må ha kontroll og oversikt over. Man kan se for seg at man i fremtiden vil se flere erstatningskrav som relaterer seg til klimapolitikk og/eller klimaendringer.

Caroline Bruvik, senior forsikringsmegler i Gabler

Tar grep og bytter leverandør

Blant selskapene som tar sitt ansvar på alvor er Fjordkraft, som har et uttalt mål om å være 100 prosent klimanøytrale. Etter en nøye gjennomgang og vurdering, flyttet Fjordkraft sine personforsikringer til KLP. KLP har sterkt fokus på klima, og er blant annet det eneste livselskapet med Svanemerkede fond. Gabler har, som uavhengig forsikringsmegler, bidratt til å finne den riktige forsikringsløsningen for Fjordkraft.

Fjordkraft har strenge krav og kriterier til at leverandørene deres skal bidra til å redusere klimautslipp. Vår oppgave var å finne et forsikringsselskap med sterkt fokus på bærekraft, og med best rutiner for klimaarbeidet. Der har KLP kommet et stykke lenger enn de andre.

Christian Theodorsen, senior forsikringsmegler i Gabler
Foto: Shutterstock

Vil velge det grønne

Det kan lønne seg for selskap å være tidlig ute med å handle mer bærekraftig. Vi tror at et skifte mot mer bærekraftige forsikringer vil være uunngåelig. Forsikringsselskapene vil dermed måtte vise større ansvar og hjelpe kundene med kunnskap om hvordan man reduserer risikoen for å bli rammet av klimaendringer.

Generasjonen som kommer etter oss har helt andre krav til både arbeidslivet, produkter og tjenester når det gjelder miljøpolitikk. De grønne alternativene vil seire på markedet.

Caroline Bruvik, senior forsikringsmegler i Gabler

Publisert: 6. mai 2020