close

Hjemmekontor gir sikkerhetsutfordringer

Ny hverdag gir grunn til ny vurdering av dine cyberforsikringer.

Caroline Bruvik, senior forsikringsmegler i Gabler

Det er ingen tvil om at koronaviruset har endret hverdagen for oss alle. De fleste er berørt av viruset på en eller annen måte, og har erfart at hverdagen slik vi kjente den er blitt erstattet av en ny hverdag. Bedrifter og ansatte opplever langt flere sikkerhetsutfordringer når mange jobber utenfor kontoret.

Overgang til nye løsninger truer sikkerheten


Et av tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset er hjemmekontor for de som har anledning. Det har resultert i at mange av oss nå sitter hjemme og gjennomfører digitale møter.

Overgangen til en slik løsning gikk raskt for mange arbeidsgivere. Få bedrifter hadde tilrettelagt for at hele arbeidstokken skulle sitte på hjemmekontor over lengre tid samtidig. Mange hadde heller ikke hatt tid til å ta de nødvendige forhåndsregler for å ivareta en sikker løsning på lik linje med den vanlige kontorplassen. De ansatte manglet også nødvendig opplæring for å håndtere en hjemmekontorløsning.

For mange bedrifter utgjør det en høyere sikkerhetsrisiko.

Svindelforsøk påfører bedriften store økonomiske konsekvenser

Dessverre er det slik at stress og nye, usikre situasjoner blir utnyttet av kriminelle. Bedrifter blir da i større grad enn tidligere sårbare for dataangrep.

Det er flere årsaker til at vi er ekstra utsatte i den situasjonen vi nå befinner oss i. Mange hjemmekontorløsninger er dessverre ikke sikret i like stor grad som de vanlige kontorløsningene. Svindlerne utnytter også at ansatte befinner seg i en stresset situasjon, med flere distraksjoner rundt seg. Det gjør oss til enklere mål.

NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) melder om ulike former for svindelforsøk i forbindelse med korona. Datakriminelle forsøker å svindle bedrifter ved å sende ut koronarelaterte kampanjer som fremstår som e-poster med troverdige vedlegg. Vedleggene infiserer deretter datamaskinen, og svindlerne får tilgang til informasjon.

Skaff deg oversikt på trusselbildet


Er du interessert i flere råd når det gjelder hjemmekontor, anbefaler vi å gå inn på hjemmesiden til NorSIS. Der får du tips om hvordan du kan avdekke svindel, og hva du bør gjøre for å sikre deg mot dataangrep.

Forsikring mot datakriminalitet – eller cyberforsikring – har vært et hett tema den siste tiden, også før situasjonen omkring korona. Basert på den nye arbeidsdagen vi nå står ovenfor, anbefaler vi i Gabler Insurance Brokers deg å vurdere behovet for en slik forsikring på nytt.

Hva dekker forsikringen når krisetider endrer trusselbildet?


Usikre tider gir økt behov for å ta datasikkerhet på alvor. En cyberforsikring kan hjelpe din bedrift på ulike måter dersom du skulle oppleve et dataangrep. Slik beskytter du firmaet mot datakriminalitet og gjør deg bedre rustet til å håndtere trusler.

Noen elementer en forsikring blant kan annet dekke:

  • profesjonell rådgivning og krisehåndtering ved et angrep
  • umiddelbar bistand
  • datainnbrudd
  • avbrudd for virksomheten som følge av dataangrep
  • varsling og medierådgivning ved spredning av sensitive data
  • tredjepartsansvar

Les mer om hvordan cyberforsikring gir økonomisk sikkerhet for bedriften.

Publisert: 27. April 2020