close

Gabler Trygghet

Er du og dine nærmeste godt nok økonomisk sikret om noe skulle skje?

Vi lanserer nytt forsikringstilbud

Gjennom Gabler Trygghet kan vi tilby forsikringer som vil sikre økt økonomisk trygghet ved bortfall av inntekt.

Utbetaling fra NAV, samt pensjon og forsikring fra arbeidsgiver bidrar til en viss inntekt ved langvarig sykdom og uførhet. Flere ønsker ytterligere forsikringer for å sikre at familien er økonomisk sikret om sykdommen eller ulykken skulle ramme.

Arbeidsgiverfinansierte forsikringsordninger varierer fra minimumsordninger, som lovpålagt yrkesskadeforsikring, til forsikringer som gir den ansatte og deres etterlatte en god økonomisk trygghet om det verste skulle skje – uansett årsak. Gjennom Gabler Trygghet kan vi tilby en tilleggsdekning som kan tilpasses den enkeltes forsikringsbehov til en fornuftig pris.

Dag Olav Teigland, senior forsikringsmegler i Gabler.

Gruppeavtale gir bedre pris

De fleste som kjøper forsikringer utover det arbeidsgiver tilbyr kjøper en individuell forsikring hos et forsikringsselskap. Gjennom Gabler Trygghet knytter kundene seg til en gruppeavtale.

På den måten vil prisen for den enkelte bli betydelig lavere enn ved individuelle forsikringer. Gruppeavtalen vil bli konkurranseutsatt i markedet med jevne mellomrom for å sikre at prisene er på et konkurransedyktig nivå.

Gabler Trygghet kan på mange måter sammenlignes med avtaler som arbeidstakerforeninger har fremforhandlet. Forskjellen er at kunder hos Gabler Trygghet ikke behøver å betale en årskontingent for å bli medlem av forsikringsprogrammet. I tillegg kan forsikringen tegnes også for familiemedlemmer som kanskje ikke har så gode forsikringsdekninger gjennom sin arbeidsgiver, sier Teigland.

Foreløpig tilbys det tre forsikringsprodukter gjennom Gabler Trygghet – uføreforsikring, dødsfallforsikring og Websafe.

Sistnevnte er en forsikring som bistår kunder å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett. Det arbeides med å utvide tilbudet til også å omfatte andre forsikringstilbud.

Vil du vite mer om Gabler Trygghet?

Publisert: 1. oktober 2019