close

Cyberforsikring gir økonomisk trygghet for bedriften

Se for deg at din bedrift utsettes for datainnbrudd eller virus som sletter alle dine filer. Hva gjør du? En cyberforsikring hjelper bedriften med å få rask tilgang til IT-eksperter slik at skadevirkningene blir minst mulig.

Geir Hopsdal, senior forsikringsmegler i Gabler

Angrep på data og relaterte systemer skjer hver dag, og vil være en kontinuerlig trussel. Aktører både i og utenfor virksomheter blir stadig mer kreative i måten de utnytter sikkerhetsbrister på. Konsekvensene kan være store, og fokus på cybersikkerhet er derfor helt sentralt for å skape tillit til digitalisering, og gjøre det mulig å utvikle og ta i bruk digitale løsninger.

Viktig å ha kontroll på sikkerhet

Manglende kontroll på cybersikkerhet kan true kritiske virksomhets- og samfunnsfunksjoner. I tillegg blir utfordringene forsterket på grunn av mangel på standarder for utstyr og knapphet på kompetanse.

Cybersikkerhet er en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering i norsk næringsliv. Bedriftenes evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse, i takt med digitaliseringen, påvirkes av mange forhold. Derfor er det viktig å ha gode rutiner rundt sikkerheten.

Cyberforsikring er noe vi jobber mye med. Vi gir råd til bedriften for å bevisstgjøre ledelse og styrende representanter om konsekvensene ved datakriminalitet.

Foto: Shutterstock

Øyeblikkelig hjelp minimer skadevirkningene

Data og kontrollsystemer er allestedsnærværende og skaper nye muligheter for å angripe, påvirke og kontrollere digital informasjon, tekniske innretninger og de som styrer tilgang og kontroll.

En cyberforsikring hjelper bedriften med å få rask tilgang til IT-eksperter, slik at skadevirkningene blir minst mulig. Sammen med juridisk hjelp, media håndtering, tredjepartsansvar og avbrudd, kan bedriften sikre sin økonomiske bæreevne som følger av datakriminalitet.

Publisert: 8. mai 2019