close
Arkiv

Pensjon for tillitsvalgte

Hold deg oppdatert på regelverk og utvikling, og lær om de ulike valgmulighetene innen pensjon.

Flere valgmuligheter for bedrifter og ansatte

For tillitsvalgte, medlemmer av styringsgruppe for tjenestepensjon og andre interessenter.

Pensjon er en viktig del av de samlede lønnsbetingelsene gjennom arbeidsforhold. Vi tilbyr 4 timers kurs om pensjon for tillitsvalgte og andre interessenter.

Pensjonslovgivningen i privat sektor er i stor utstrekning et rammeregelverk, der det er svært stor avstand mellom minimumskravene for obligatorisk tjenestepensjon til de beste ordningene. Valgmulighetene er blitt stadig flere, både for bedrifter og ansatte.

Derfor blir det stadig viktigere for tillitsvalgte å holde seg oppdatert på regelverket og utviklingen innenfor pensjonsområdet.

Dette lærer du


 • tjenestepensjon
  • ulike alderspensjonsmodeller
   • innskuddspensjon,
   • «hybrid» tjenestepensjon
   • ytelsespensjon (netto i privat sektor og dagens bruttoordning i offentlig sektor)
   • ny påslagspensjon i offentlig sektor
  • risikopensjon
  • engangsdekninger
 • endring av tjenestepensjon – erfaringer og råd for en god prosess
 • AFP
  • dagens ordning i privat sektor – og mulige fremtidige endringer
  • dagens ordning i offentlig sektor – og avtalt fremtidig ordning for årskullene født i 1963 og senere
 • seniorpolicy sett i lys av pensjonsreglene
 • pensjon i omstilling og nedbemanning

Er du interessert i å melde deg på et kurs finner du påmeldingsskjema over.
Du kan også gjerne ta kontakt med oss på mobil 94 80 20 00, eller send en mail til radgivning@gabler.no.


Kursleder

Hilde Bang Nordstoga

Fagsjef og seniorrådgiver for pensjon i Gabler

Hilde er jurist med spesialfag trygderett, og har spisskompetanse på folketrygd, tjenestepensjon og AFP, i privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og har jobbet i over 20 år med å bistå offentlige og private virksomheter med rådgivning innenfor pensjonsområdet.


Ta kontakt om pris eller for å avtale tid for kurs.

Les mer om følgende emner:
InvesteringKundearrangementPensjon