close
Arkiv

Offentlig tjenestepensjon for HR- og økonomiansvarlige

Gjennomgang av reglene for offentlig tjenestepensjon. Vi ser på økonomiske konsekvenser både for bedrift og ansatte.

Offentlig tjenestepensjon – hva skjer nå?

For HR- og økonomiansvarlige i virksomheter med offentlig tjenestepensjon, tillitsvalgte og andre interesserte.

Vi tilbyr 3 timers kurs som gir deg en samlet gjennomgang av reglene for offentlig tjenestepensjon, økonomiske konsekvenser for ansatte og virksomheten. I tillegg får du en sammenlikning med pensjonsprodukter etter reglene for privat sektor.

Vi ser også på økonomiske konsekvenser for virksomheten av de siste endringene, både for bedriften og de ansatte. Effektene er betydelige – både for den enkeltes pensjonsytelse, bedriftens premie og den regnskapsmessige pensjonsforpliktelsen.

Dette lærer du


 • alderspensjon
  • dagens bruttoordning
  • samordning med alderspensjon fra folketrygden og andre ytelser
   alderspensjon og inntekt
  • ny påslagsordning fra 2020 for årskullene født i 1963 og senere
  • overgangsregler
 • uførepensjon
 • ektefellepensjon – ulike former
 • barnepensjon
 • avtalefestet pensjon (AFP)
  • dagens AFP-ordning i offentlig sektor (førtidspensjonsordning)
  • planlagt ny offentlig AFP-ordning – livsvarig tillegg for årskullene født i 1963 og senere
  • økonomiske konsekvenser for virksomheten – premie og regnskapsmessig pensjonsforpliktelse
  • sammenlikning med pensjonsproduktene i privat sektor – likheter og forskjeller

Vi går også gjennom de viktigste forskjellene mellom offentlig tjenestepensjon og de ulike pensjonsordningene i privat sektor.


Er du interessert i å melde deg på et kurs finner du påmeldingsskjema over.
Du kan også gjerne ta kontakt med oss på mobil 94 80 20 00, eller send en mail til radgivning@gabler.no.


Kursleder

Hilde Bang Nordstoga

Fagsjef og seniorrådgiver for pensjon i Gabler

Hilde er jurist med spesialfag trygderett, og har spisskompetanse på folketrygd, tjenestepensjon og AFP, i privat og offentlig sektor. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og har jobbet i over 20 år med å bistå offentlige og private virksomheter med rådgivning innenfor pensjonsområdet.


Ta kontakt om pris eller for å avtale tid for kurs.

Les mer om følgende emner:
InvesteringKundearrangementPensjon