Nortura Konsern­pensjons­kasse

Nortura Konsernpensjonskasse holder til på Løren i Oslo og ble etablert i 1942 for å sikre medlemmene gode alders-, uføre- og etterlattepensjoner.  I dag forvalter pensjonskassen fripoliser for mer enn 5.000 ansatte, pensjonister og tidligere ansatte i Nortura SA med datterselskaper. På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

Nortura Konsernpensjonskasse legger vekt på å sikre personvernet til sine medlemmer. Les mer i vår personvernerklæring.

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter.
Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Medlemsportal

Alderspensjon

Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjon fra fripolisen som er opptjent gjennom tjenestepensjonsordningen i pensjonskassen. Les mer om reglene som gjelder her.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjonen. 

Skjema alderspensjon

Uførepensjon

Uførepensjon fra fripolisen kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du søker om uførepensjon.

Skjema uførepensjon

Ektefelle- og barnepensjon

Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling. Vi ber deg da fylle ut dette skjemaet.

Skjema ektefelle- og barnepensjon

Skjemaene over kan signeres med BankID og sendes inn direkte fra portalen.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Din pensjon – logg inn med BankID

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne dine egne pensjonstall. Her fremkommer både dine rettigheter i Nortura Konsernpensjonskasse, folketrygden og andre foretakspensjonsordninger du har, som for eksempel den løpende innskuddspensjons-ordningen for Nortura-ansatte hos Nordea Liv.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

           

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Nortura Konsernpensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler: