Nordea Norge Pensjons­kasse

Pensjonskassen ivaretar pensjonsforpliktelser innenfor rammen av skatteloven for de medarbeidere i Nordea Foretakene som er på ytelsespensjon. Medlemskap i Pensjonskassen er en del av ansettelsesvilkårene. NNPK omfatter i dag ca 75 aktive medlemmer født i 1957 og tidligere, alderspensjonister, uføre, etterlatte og en bestand  på ca. 2700 fripoliser.

For at du skal kunne søke pensjon / ytelse fra pensjonskassen må du benytte din Bank ID, alternativt skriv ut søknad på papir og send inn.

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å registrere din epostadresse og se dine dokumenter.

Medlemsportal

Alderspensjon

Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen og fra fripolisen i pensjonskassen. Du kan velge uttak av fripolise uten å starte uttak av alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen. Les mer om reglene som gjelder her.

Vi ber deg fylle ut skjemaet under når du har bestemt deg for å ta ut alderspensjonen.

Skjema alderspensjon

Uførepensjon

Uførepensjon fra fripolisen kan utbetales hvis du har vært syk i mer enn ett år. Utbetalingen vil bli justert i henhold til arbeidsevnen. Husk at du kan ha uføredekning fra andre arbeidsforhold, les mer om det her.

Dersom du har sluttet i Nordea, ber vi deg fylle ut skjemaet under når du søker om uførepensjon. Dersom du fortsatt er ansatt, ber vi deg kontakte HR-avdelingen.

Skjema uførepensjon

Ektefelle- og barnepensjon

Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling. Vi ber deg da fylle ut dette skjemaet.

Skjema ektefelle- og barnepensjon

Skjemaene over kan signeres med BankID og sendes inn direkte fra portalen.
Dersom du ikke har tilgang til BankID, last ned PDF-versjonene, fyll ut og send inn per post.

Din pensjon – logg inn med BankID

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å få oversikt over dine pensjonsordninger. Her fremkommer både dine rettigheter i Nordea Norge Pensjonskasse, fripoliser fra tidligere arbeidsgivere i privat sektor, innskuddsordningen i Nordea for dagens ansatte og folketrygden. Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger hos Skatteetaten.

Logg deg på her:

Informasjon om din pensjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av Nordea Norge Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte Gabler enten via telefon eller e-post:

Årsberetninger