HC Norge Pensjonskasse

HC Norge Pensjonskasse

HC Norge Pensjonskasse ble etablert i 2005 for å dekke behov for tjenestepensjon til foretakene i Heidelberg Cement AG i Norge. I dag er følgende foretak omfattet av pensjonskassen: Norcem AS, HeidelbergCement Norway AS, NorBetong AS og NorStone AS.

Pensjonskassen er for deg som er medlem i ytelsespensjonsordningen, har fått fripolise derfra eller har en kombinasjon av disse.

Pensjonskassen har om lag 120 yrkesaktive medlemmer, 50 uførepensjonister og 600 alders- og etterlattepensjonister. I tillegg kommer i underkant av 700 fripoliser.

Konsernets ytelsespensjonsordning ble lukket med virkning fra 01.01.18. Alle ansettelser etter dette tidspunktet blir medlemmer av en innskuddspensjonsavtale. I tillegg valgte en stor andel av de ansatte å gå over til innskuddspensjonsordningen da pensjonsordningen ble lukket.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

På denne websiden kan du logge inn med BankID og finne informasjon om din pensjon. Les også vår personvernerklæring.

Søknader og skjema

  • Alderspensjon

    Fra fylte 62 år kan du ta ut alderspensjonen som er opptjent i pensjonskassen.  Les mer om reglene som gjelder her.

  • Etterlattepensjon

    Hvis du er etterlatt etter et medlem i vår pensjonskasse, vil Gabler ta hånd om prosessen og sørge for utbetaling.

Logg inn med bankid

Medlemsportal

Logg inn i medlemsportalen for å se dine dokumenter. Ønsker du å få melding når nye dokumenter legges inn, kan du registrere din e-postadresse i medlemsportalen.

Logg inn med bankid

Din pensjon

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon for å finne mer informasjon om din fremtidige pensjon. Her fremkommer både dine rettigheter i HC Norge Pensjonskasse, alderspensjonen i folketrygden og andre private pensjonsavtaler du har, for eksempel innskuddsordningen for ansatte i HC Norge hos Storebrand.

Dersom du allerede mottar pensjon kan du logge deg inn og se dine utbetalingsmeldinger i Skatteetaten.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Gabler Pensjonstjenester AS har ansvaret for pensjonsutbetalinger og medlemsadministrasjon på vegne av HC Norge Pensjonskasse. Har du spørsmål om pensjon kan du kontakte din lokale HR-avdeling eller Gabler.

phone459 78 333

alternate_emailhcnorgepk@gabler.no

Om pensjonskassen