close
Investments

Vårt DNA

Absolutt uavhengighet har alltid vært driveren i vår virksomhet. Våre kunder kan være trygge på at vi alltid vil være kundens representant i møtet med leverandørene.

Våre kunder er pensjonskasser, Family Offices, stiftelser, kommuner, organisasjoner og foreninger. Vi skal levere bunnsolide ansvarlige porteføljer, tilpasset hver enkelt kunde.

Absolutt uavhengighet har alltid vært driveren i vår virksomhet. Våre kunder kan være trygge på at vi alltid vil være kundens representant i møtet med leverandørene.

Vi evaluerer investeringsprodukter og forhandler kostnader på vegne av kundene våre. Vi har ingen egne produkter, og vår inntjening kommer utelukkende fra våre kunder. Vi har i alle år etterlevd de prinsipper som nå er lovfestet gjennom MIFID II.

Vi spiller på lag med våre kunder og har et utrettelig fokus på å skape verdier. Alltid.

Våre ansatte er fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi leverer rådgivning og rapportering på vel 90 milliarder kroner.