close
Investments

Vårt DNA

Absolutt uavhengighet har alltid vært driveren i vår virksomhet. Våre kunder kan være trygge på at vi alltid vil være kundens representant i møtet med leverandørene.

Våre kunder er pensjonskasser, Family Offices, stiftelser, kommuner, organisasjoner og foreninger. Vi skal levere bunnsolide ansvarlige porteføljer, tilpasset hver enkelt kunde.

Vi evaluerer investeringsprodukter og forhandler kostnader på vegne av kundene våre. Vi har ingen egne produkter, og vår inntjening kommer utelukkende fra våre kunder. Vi har i alle år etterlevd de prinsipper som nå er lovfestet gjennom MIFID II.

Vi spiller på lag med våre kunder og har et utrettelig fokus på å skape verdier. Alltid.

Våre ansatte er fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi leverer rådgivning og rapportering på vel 90 milliarder kroner.