Gabler skaper resultater som gir muligheterGabler skaper resultater som gir muligheter

Resultater

Resultater

Filosofi som gir resultater for kundene

Gablers kunder har siden år 2000 oppnådd en årlig meravkastning på 1 % etter forvaltningskostnader.

En investor som investerte 100 kr i en balansert portefølje ved årtusenskiftet ville hatt 274 kr i dag, mens indeksfond ville gitt 232.

Filosofien har gitt sterk vekst de siste årene og noen av Norges største og mest kvalitetsbevisste investorer har valgt Gabler som samarbeidspartner.

Totalt kundevolum er nå ca. 100 milliarder kroner ved årsskiftet, mens beholdninger i Gabler Performa er 52,2 milliarder.

Graf over utvikling