Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Analyse

«Gode strategier kombinert med aktiv forvaltning kan være lønnsomt, men kun for institusjonelle investorer med tilgang til omfattende og dype analyser av fond.

Løpende overvåking og evaluering av fondenes resultater er også viktig. Det er ikke nok å finne et fond å kjøpe. Man må også forstå når man skal bytte fond.

Gablers tilnærming reiser naturlig nok det vanlige spørsmålet om aktiv versus passiv forvaltning. Gabler mener at privatpersoner bør velge indeksfond.

Enkeltpersoner vil ikke ha mulighet til å analysere fondene tilstrekkelig grundig.

Om oss

Gabler fungerer som et innkjøpsfellesskap for våre kunder. De representerer vel 100 milliarder i innkjøpskraft.

Vår analyseavdeling (innkjøperne) er Norges største uavhengige kompetansemiljø. Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgang til unik informasjon.

Vi bruker innkjøpsmakten til å forhandle markedets laveste kostnader for våre kunder.

Arild Årdal
Arild ÅrdalInvesteringsdirektør