close

Årsrapport 2019 – Gabler Investments

2019 ble et svært godt år for Gablers kunder. Les mer om året som gikk i vår årsrapport her. God lesning!

Vårt strategiske fokus på global aksje- og obligasjonsforvaltning ga god uttelling i 2019. I gjennomsnitt leverte våre anbefalte globale aksjeforvaltere en avkastning på 33,8 % (målt i norske kroner).

Her kan du lese mer om året som gikk i årsrapporten for 2019.