close

2019 Annual Report – Gabler Investments

2019 was an exceptionally good year for Gabler’s clients. Read more about the past year in our annual report here. Enjoy the read!

Vårt strategiske fokus på global aksje- og obligasjonsforvaltning ga god uttelling i 2019. I gjennomsnitt leverte våre anbefalte globale aksjeforvaltere en avkastning på 33,8 % (målt i norske kroner).

Her kan du lese mer om året som gikk i årsrapporten for 2019.