Din pensjonspartner med løsninger for fremtidenDin pensjonspartner med løsninger for fremtiden

Forsikringsmegling

«Vi hjelper deg med å velge de rette forsikringene, til rett tid og til rett pris.

Som uavhengig forsikringsmegler har vi tilgang til et forsikringsmarked bestående av mange aktuelle forsikringsleverandører.

Konkurranseutsetting av forsikringer er en viktig del av det arbeidet vi gjør for deg som vår kunde.

Årlig gjøres det en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å anbudsutsette deres forsikringsprogram, eller om det er forhold som tilsier at det kan være hensiktsmessig å avvente. Ved å konstant overvåke markedet har vi den kunnskapen som skal til for å sikre at våre kunder for de beste prisene med de beste vilkårene.

Ring oss på +47 55 60 93 20 eller send oss en e-post på post-gib@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Geir Hopsdal
Geir HopsdalSenior megler