Vi leverer uavhengig rådgivning og forsikringsmeglingVi leverer uavhengig rådgivning og forsikringsmegling

Solvens II

» Solvens II er et omfattende regelverk som treffer alle deler av forsikringsvirksomheten.

Regelverket er delt inn i tre pilarer der pilar I handler om å kvantifisere risikoen, pilar II handler om å styre og forstå risiko og pilar III handler om rapportering.

Vi har erfaring med alle de tre pilarene og kan bistå med vår erfaring og kunnskap innenfor alle Solvens II områder, slik at våre kunder er trygg på at de har styring og kontroll.

Vi hjelper våre kunder med:

  • beregning av kapitalkrav
  • verdivurdering av forsikringstekniske avsetninger
  • bistand til ORSA-prosessen
  • utføring av nøkkelfunksjoner:
    aktuar, etterlevelse, risikostyring og internrevisjon
  • styrende dokumenter
  • rapportering
Erik Ferning
Erik FerningSenior Risk Manager