Gabler Årsrapport 2017

Konsernsjefens blikk Gabler har en sterk posisjon som uavhengig tilbyder innen pensjon, investering og forsikring. Jeg vil si at vi har et godt utgangspunkt for fremtiden med følgende begrunnelse: • våre 118 ansatte er svært dedikerte med høy kompetanse • vår systemutvikling og nye modeller er basert på moderne teknologi og arkitektur • vi er reelt sett uavhengige og vi har vist gjennom snart 30 år at vi leverer som avtalt • vi tilbyr en totalitet i våre tjenester Det skjer store regulatoriske endringer innenfor våre forretningsområder og flere er ventet. Ny individuell pensjonskonto vil føre til endringer i markedet for privat tjenestepensjon og skape spillerom for aktører som Gabler. Ny offentlig tjenestepensjon vil medføre endring for alle ansatte i stat og kommune, og Gabler skal ligge helt i tet for å tilby de beste og mest komplette løsningene. VÅR MISJON: Gabler skaper resultater som gir muligheter! Behovet for individuell rådgivning vil øke fremover som følge av at mer ansvar påhviler den enkelte. Høyere forventet levealder og mindre i vente fra staten, kombinert med svakere kollektive og offentlige ordninger, gjør det nødvendig for alle å planlegge for pensjonstilværelsen på en annen måte enn tidligere. GABLER ADVICE™ er vårt digitale grensesnitt for individuell rådgivning innen endringsprosesser og personlig økonomi og vil på en effektiv måte nå ut til tusenvis av arbeidstagere i bedrifts- og organisasjonsnorge. Vi mener vårt verktøy vil kunne matche det planleggingsbehovet som oppstår, på en god måte. VÅRT KUNDELØFTE: Vi skal hjelpe kunden med å se, forstå og sikre fremtiden Gabler Investments var trolig den første norske aktøren til å erklære seg MiFIDII uavhengig. Forskjellen mellom Gabler og resten av bransjen var at vi var uavhengige lenge før de nye reglene ble innført, fordi det er slik vår forretningsmodell er utformet. Investments har vokst mye de siste årene og veksten vil fortsette. Investments hadde per årsskifte 102 mrd. NOK under rådgivning og 50 mrd. NOK var investert på vår handelsplattform GABLER PERFORMA. Våre nye kjerneverdier TROVERDIG, INVOLVERENDE, PROFESJONELL og SMIDIG skal både si noe om hvordan Gabler kjennetegnes i dag og hvordan Gabler ønsker å fremstå. Jeg mener vi har et godt utgangspunkt, men samtidig må vi erkjenne at det også er rom for å bli enda bedre. Takk til alle Gablere som jobber knallhardt hver dag med leveranse til kundene, parallelt som vi skal drive med kontinuerlig forbedring! Dette er en vanskelig, men viktig, balansering. Samtidig er det er først når kundene gjenkjenner våre verdier i Gablers løpende leveranser, at vi kan si at vi har lykkes fullt ut. Tillit tar som kjent år å bygge opp, men kan forsvinne på et blunk. Vi skal jobbe hardt og fokusert for å bevare denne. Takk til alle kunder for den tilliten dere har vist oss over mange år! Aksel Bjerkvik Konsernsjef 7 G A B L E R Å R S R A P P O R T 2 0 1 7

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzc3Nw==