close

Stefan Kocsi

Vice President Analytics and Operations

Stefan har en bachelor i finans og regnskapsføring fra Handelshøyskolen i Budapest i 1996, i tillegg til en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring fra kapitalforvaltning og industrielle investeringer siden 1997. Stefan har tidligere jobbet i selskaper som Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning og Forvaltingshuset, hvor han har hatt stillinger som blant annet analysesjef og investeringssjef.

Stefan har vært ansatt i Gabler siden 2015, og arbeider innen forvalterseleksjon og forvalterovervåkning. I tillegg bistår Stefan i arbeidet med finansiell rådgivning, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for Gablers kunder.