close

Jon Arne Heskje

Leder skadeforsikring og reassuranse
jon.arne.heskje@gabler.no
+4797674877

Jon Arne har en master i økonomi, med spesialisering i finans, fra Universitetet i Agder og en master i modellering og data-analyse, med spesialisering i finans (oppnådd aktuarkompetanse), fra Universitetet i Oslo.

Jon Arne har vært i Gabler siden 2015, der han primært har fokusert på FOI-arbeid, førstelinje aktuar og aktuarfunksjon for fem norske egenforsikringsselskap (captives). Han har risikostyringsfunksjon for ett norsk egenforsikringsselskap og flere små forsikringsselskaper, i tillegg til ulike utredninger relatert til problemstillinger knyttet til opprettelse av forsikringsselskap, bruk av gjenforsikring, premiefastsettelse, optimal kapitalutnyttelse, ORSA-vurderinger og liknende. Han er medlem i Den norske aktuarforeningen.