close

Dag Løtveit

Chief Strategist, Investment Research

Dag er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1987. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 1987 og har lang erfaring, både som CIO Fixed Income og Global Head of Allocation Strategies i Norges Bank Investment Management (NBIM), og som partner og CIO i Trient Asset Management.

Dag startet i Gabler i 2017, og arbeider innen forvalterseleksjon og forvalterovervåkning med hovedfokus på renter og obligasjoner. I tillegg bistår Dag i arbeidet med finansiell rådgivning, aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring for Gablers kunder.