Vi kan bidra til at krigsrammede mennesker får hjelp og støtte

Mennesker som rammes av krig og humanitære kriser er avhengig av beskyttelse og hjelp. Vi i Gabler ønsker å bidra til at flyktninger får nye muligheter, sikkerhet og trygghet. Vi samarbeider med Flyktningehjelpen for å bistå med humanitær hjelp til mennesker på flukt, samt andre organisasjoner som bidrar til integrering i Norge.

Vi i Gabler støtter også Strømmestiftelsen. Strømmestiftelsen tilbyr fattige mennesker en mulighet til å komme seg videre på egenhånd, gjennom utdanning og mikrofinans. Med andre ord: Hjelp til å hjelpe seg selv. Stiftelsen uttaler på sine nettsider at de drømmer om en verden uten fattigdom; «Umulig, sier kanskje noen. Men den stoltheten og verdigheten vi ser hos hvert menneske som klatrer ut av fattigdom, er vårt bevis på at arbeidet nytter.»

Vi jobber med å tilrettelegge for at ansatte kan drive frivillig arbeid. 

Flyktninghjelpen

Strømmestiftelsen